Objednávka

DOMŮ / Objednávka
Tvrdé palivové dřevo
Tvrdé štípané metrovky
PRML *
Špalky řezané 30-33
PRMS *
Špalky štípané 30-33
PRMS *
Měkké palivové dřevo
Měkké štípané metrovky
PRML *
Špalky řezané 30-33
PRMS *
Špalky štípané 30-33
PRMS *
Rovnané štípané palivové dřevo
Tvrdé štípané špalky 30-33
PRMR *
Měkké štípané špalky 30-33
PRMR *
Bříza štípané špalky 30-33
PRMR *

* PRMS = prostorový metr sypaný 1x1x1
PRML = prostorový metr ložený 1x1x1